Eieren verven op z’n 19de eeuws

Toen ik een klein meisjes was, verfden wij natuurlijk met Pasen eieren. Maar nooit met een stift. Mijn moeder diepte allerhande schalen en komen op. Daar in werden verfbadjes gemaakt, van wat weet ik eigenlijk niet. En de eieren lagen een tijdje te weken in de kleur. Hoe ging dat eieren verven vroeger?

Uit: De Hedendaagsche kookkunst van Maria Haezebroek

Groen:
 Men neme voor de groene kleur het sap der bloemen van het schelkruid en een weinig aluin. of men binde op de eieren de bladeren van duizendblad en late ze daarmede koken, waardoor de eieren zeer fraai gekleurd worden.

Rood: 
Voor de rode kleur bezig men fernambukhout, azijn en weinig aluin,d at men zoo lang kookt totdat er een fraaie roode vloeistof ontstaan is. Men legge en koke de eieren daarin . Wanneer men ze er uitneemt, besmere men ze met boter en wrijve ze dan met een doek weder af.

Blauw:
 Voor de blauwe kleur koke men campechehout in water en behandel de eieren zooals bij de roode kleur is opgegeven.

Violetbruin:
 Voor violetbruinekleur koke men fernambukbhout, zooals boven is opgegeven, waarbij men een weinig gewone loog voegt.

Geel:
 Voor de gele kleur koke men de buitenste bruine schillen van uien in water, waarin volgens de eieren gekookt worden.

Om eieren bont te kleuren ga men op de volgende wijze te werk: men knipt van de bruine schillen van uien sterretjes en andere kleine figuren en plakke die op het ei; die teekeningen worden geel; op andere plaatsen plekken men plaatjes van donkerroode populierboomen, die een groene kleur geven; vervolgens stukjes braziliehout om roode plekken te doen ontstaan op andere plaatsen weder stukjes kogellak voor de blauwe kleur. Het aldus toebereide ei wordt met een boekje omwonden, dat met een draad bevestigd wordt en koke het aldus. Daarna verwijderd men alles van de schaal en wrijft het ei met boter of spekzwoerd.

Om eieren bont te marmeren omwinde men z met allerlei bonte zijde, winde er een doekje om en koke ze in aluinwater.

Om op geverfde eieren letters en teekeningen te brengen, doope men een ganzepen in sterk water en schrijve er teekene daarmede op het gekleurde ei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *