Tastbare familiegeschiedenis

Mejuffrouw,
Uw brief deed mij zeer veel leed. Ik hoopte dat U mijn hartelijk gemeend voorstel minstens een weinig in overweging had willen nemen en eenige uitstel mij in staat had gesteld U meermalen nog te ontmoeten voor Gij eene beslissing nemen zoudt.-

Deze brief kreeg ik ruim een jaar geleden voor het eerst onder mijn ogen tijdens een zoektocht naar mijn voorouders. Die ontdekkingsreis begon met een stapel menukaarten die ik van mijn oom kreeg. Op de vele menukaarten stonden namen geschreven, data en gelegenheden. Ik wilde graag weten wie als deze mensen waren. Een aantal namen kende ik er wel, zoals mijn opa. Dit was zijn familie, zijn tijd waarin hij was opgegroeid, zijn vader en moeder, zijn grootouders. Ik begin bij de oudste menukaart. Die is van 4 april 1891, de dag dat mijn overovergrootouders trouwden: Henri Swarttouw (1852-1923) en Octavie Jullien (1866-1949).
1891, 4 april huwelijksdiner Henri&Octavie

Uit bovenstaande citaat blijkt dat de zaken er anders voor hebben gestaan. Octavie en Henri hebben elkaar ontmoet in Delft. Zij een Belgische uit Koekelberg, kwam naar Delft om haar oude oom, Oom Auguste Jullien, werkzaam als boekhouder bij het Ministerie van Oorlog te verzorgen. Oom Auguste staat nu in de familie bekend als ‘mopperoom’, waarschijnlijk omdat hij zoveel brieven schrijft naar het ministerie, telkens met de vraag om loonsverhoging. In al die jaren weet hij zijn jaarsalaris op te krikken van 400 naar 900 gulden.

In Delft woont ook de schrijver van de brief: Henri Swarttouw, sigarenhandelaar en -fabrikant. En oom Auguste heeft heel wat sigaartjes gerookt. De jonge Octavie maakt indruk op Henri. Eind mei (1890) vraagt hij haar ten huwelijk. Het aanzoek blijkt onverwacht. Het archief bevat een drietal brieven van haar zussen. Josephine, Maria en Louise schrijven elk afzonderlijk over hun zorgen en geven zusterlijke raad. Het lijkt er dus op dat Octavie geen idee heeft wat ze met dit aanzoek moet. Of ze nu werkelijk goede steun aan haar oudere zusters heeft…? Wat Octavie zelf voelt en denkt, weten we niet. Maar we weten wel dat ze hem afwijst per brief af, zoals blijkt uit de verdrietige reactie van Henri.

Uit zijn brief wordt duidelijk dat hij zijn vraag enigszins onbehouwen heeft gesteld: Ik gevoel dat ik U verontschuldiging moet vragen voor de wijze waarop ik U mijn wenschen kenbaar maakte.
Misschien heeft hij te weinig gedaan om haar het hof te maken, wellicht was hij te haastig, verzucht hij daarna. Toch hoopt hij haar nog te zien, hoewel ze geen aanleiding geeft om hoop te hebben en haar te kunnen kunnen overtuigen van zijn gevoelens voor haar. Hij hoopt door de tijd dat hij enige bezwaren kan wegnemen. Misschien doelt hij op het leeftijdsverschil: hij is 38, zij 24.
Het lijkt een hopeloze zaak. Maar niets is minder waar. Begin augustus van hetzelfde jaar is het toch nog goed gekomen. Een ontroerend briefje is bewaard gebleven:

Delft, 9 aug 1890, Confindentieële mededeeling aan den Heer en Mevrouw Schoon te denHaag. Verloofd Mejuffrouw Octavie Jullien van Brussel met H. Swarttouw !!!! Het is nog slechts bekend in zeer enge eigen kring.

Wat er in de tussentijd is gebeurd weten we niet. Misschien heeft Oom Auguste de zaken bepleit? Het zal een opluchting voor weduwe Jullien zijn, dat ze tenminste een van haar dochters ‘kwijt’ is. De andere drie dochters blijven ongehuwd. Zij gaan samen wonen in Brussel in Villa des Muguets aan Avenu Montjoie (zie foto), dat tot in de jaren 60 in de familie zal blijven en in de verhalen tot de dag van vandaag.
villamuguets

Oom Auguste, die mogelijk een rol heeft gespeeld in de totstandkoming van het huwelijk, overlijdt op 3 januari 1891. Wellicht toch nog plotseling, want op eerste Kerstdag schuift hij nog wel aan bij het Kerstdiner in Koekelberg, het ouderlijk huis van Octavie Jullien. Door het overlijden van Auguste verhuist Octavie weer naar België, terwijl haar verloofde te Delft achterblijft.
Het verloofde stel is gelukkig, maar heeft het ook moeilijk met de scheiding. Door de briefwisseling, waarvan alleen de brieven van Henri bewaard zijn gebleven, krijgen we een prachtig beeld van het leven van twee verliefden aan het einde van de negentiende eeuw. Prachtige tastbare familiegeschiedenis!

Volgende keer: over de brieven, huwelijkscadeaus en een bazelende verloofde.

Een huwelijk in de oorlog

Amy Groskamp – Ten Have,Hoe hoort het eigenlijk? (1940)
Hoe hoort het eigenlijk? Hét Nederlandse etiquetteboek. Mijn oma (1912-2005) kreeg het bij of haar verloving of haar trouwen, in 1939 of 1941. Ik vermoed bij haar verloving, omdat ze de volgende passage heeft gemarkeerd: “Een verloofd paar zette men aan tafel naast elkaar, ook als het diner niet voor hen gegeven wordt.” 

Hoewel uit de gegoede burgerij, heeft mijn oma zich toch lichtjes verbaasd over de ‘digestiebezoeken’. In potlood schreef ze er achter  = spijsvertering bezoeken? Uit meer aantekeningen blijkt dat mijn oma het boek écht heeft gelezen en mogelijk heeft toegepast. Bij een passage over het lopen langs de straat, heeft ze “de man loopt eerst de trap op” aangetekend. Op pagina 130: De welopgevoede man zal immer ongeschoren aan tafel verschijnen, noch ongeschoren zijn vrouw begeleiden naar comedie, concert, bridge-avond e.d. O jee! is het commentaar dat er bij geschreven staat!
 1939-menuverlovingADSxHvdB-633x1024Van het weekend vroeg ik aan mijn vader, die het familiearchief beheert, of er ook menukaarten zijn. Na een kleine zoektocht, dook mijn vader enkele menukaarten, en visitekaartjes van mijn grootouders op. Ik meen me te kunnen herinneren dat een verloving soms werd aangekondigd door het visitekaartje van de man en van de vrouw tezamen in één envelopje te doen.

Mijn grootouders zijn verloofd in 1939. Een hele spannende tijd, half Europa al in oorlog, en Nederland was in september 1939 ‘neutraal’, maar was sinds augustus al wel gemobiliseerd.
Ook mijn Pake (1909-2000) was gemobiliseerd bij de bewakingstroepen van vliegveld Valkenburg (ZH), daarom werd het verlovingsdiner gehouden in Hotel De Zwaan te Lisse (De Bollenstreek). De verloving vond plaats op 10 september 1939, de verjaardag van mijn Pake.

 

 

Op het menu stond:

Aspergesoep
Kalfsvlees met andijvie en gekookte aardappelen
Gebraden kuiken met compote en gebakken aardappelen
Vruchtensalade

Twee jaar na de verloving, in oorlogstijd trouwen ze op 21 april 1941 in Nieuwleusen. Van het huwelijksdiner in Grand Hotel Wientjes zijn ook de menukaarten bewaard gebleven. Het is duidelijk oorlogstijd, geen mooi gedrukte menukaarten, maar getypt en geïllustreerd met tekeningetjes en versjes. De menukaart voor de bruid is versierd met allerhande huishoudelijke apparaten. Naaien en breien en stoken en koken en wassen en plassen: Voorlichteres, gij zult al deze vakken nu thuis toe gaan passen.

1941-menuhuwADSxHvdB-B-704x10241941-menuhuwADSxHvdB-Baz-704x1024

1941-menuhuwADSxHvdB-Bg-704x1024    1941-menuhuwADSxHvdB-Bgaz-704x1024

Alle meisjes in de familie van oma moesten een vak leren, wat niet gebruikelijk was in deze kringen. Zodat ze zich in ieder geval zelf konden onderhouden. Mijn oma is naar Rollecate, een leraressenopleiding voor landbouwhuishoud- en nijverheidsonderwijs, in Deventer geweest. Ze werkte toen als voorlichter voor plattelandsvrouwen: hoe men zich met minder geld toch netjes de huishouding kon doen. Mijn Pake was werktuigbouwkundige en op zijn menukaart stond:  Goed gepast en juist gemeten, is niet immer tijd versleten.

1941-menuhuwADSxHvdB-vBg-704x10241941-HvdBxADS1-607x1024

Ook de menukaarten voor de andere belangrijke gasten zijn eveneens geïllustreerd. De vader van de bruidegom was de tekenaar van al deze menukaarten. Op de achterkanten van de menukaarten staan de handtekeningen van de aanwezigen.

In oorlogstijd stond dit op het menu:

Crême Agnes
Sorel
Tartelettes aux Crevettes
Tournedos á la Jardinière, Sc. Madéra
Pouding Chipolata, Sc. Marasquin
Fruits
Mijn grootouders zijn bijna 60 jaar getrouwd geweest.